Johanna Ahléns minnesfond

“Finns det något vi kan göra för att åtminstone underlätta för någon annan? Det hade Hanna velat.”

I samband med Johanna “Hanna” Ahléns bortgång i september 2020 startade familjen en fond i hennes namn, med syftet att öka kunskapen om sicklecellanemi inom vården i Sverige.

Minnesfonden kommer under 2021-2023 stötta forskningen om sicklecellanemi vid Uppsala universitet.

Johanna “Hanna” Ahlén

Vill du vara med och bidra?

Stöd gärna vårt arbete genom en gåva till BG 5554-5545.
Familjen kommer att matcha varje insamlad krona.

Minnesfonden tilldelar forskningsanslag till Maria Hägglund vid Uppsala universitet

Under 2021 delar minnesfonden ut det första anslaget om 100 000 kr till Maria Hägglund, docent i hälsoinformatik vid Uppsala universitet, vars projekt syftar till att med hjälp av digitala verktyg öka kunskapen om sicklecellanemi bland sjukvårdspersonal i Sverige.