Om sicklecellanemi

Sicklecellanemi är en ärftlig blodsjukdom som påverkar de röda blodkropparna. Till följd av en förändring i hemoglobinet (Hb) får de röda blodkropparna en avvikande form och kortare livslängd. Istället för att vara runda som sig bör, blir de röda blodkropparna istället formade som månskäror (från engelskans ”sickle”). På grund av den förändrade formen hakar de röda blodkropparna i varandra och de klibbar lättare fast på blodkärlens väggar, vilket orsakar blodproppar och syrebrist i blodet. Blodkropparnas förkortade livslängd leder till blodbrist (hemolytisk anemi).

Förutom blodproppar som orsakar kraftig smärta kan sjukdomen ge andra allvarliga komplikationer, som anemi (blodbrist), infektioner, hjärnblödningar och organskador.

Sicklecellanemi är en livshotande sjukdom och en av världens vanligaste genetiska sjukdomar, även om den än så länge är relativt okänd i Sverige. Varje år föds ca 300 000 barn med sjukdomen, främst i Afrika.

I dagsläget består behandlingen till största del av förebyggande åtgärder och symtomlindring.

Läs gärna mer om sicklecellanemi här:
Socialstyrelsen
Blodcancerförbundet