Det här gör vi

Minnesfonden verkar för att öka kunskapen om sicklecellanemi inom vården i Sverige.

Forskningsanslag

Genom en årlig gåva om 100 000 kr över en treårsperiod till Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet önskar familjen Ahlén verka för att främja forskning kring sicklecellanemi och spridning av information om sjukdomen i vården i Sverige.

Familjen önskar att fler praktiserande läkare och annan vårdpersonal får exponering mot sjukdomen i någon form och ökad förståelse för patientens situation. Medlen kan användas för forskning, utbyten till länder där sjukdomen är mer vanlig, besök på ämneskonferens, eller liknande insatser som prefekt anser främjar ändamålet.

Mottagare av 2023 års forskningsanslag
Kim Ramme, med dr/överläkare Akademiska Barnsjukhuset & Uppsala Universitet och Mikael Sundin, docent/överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus & Karolinska Institutet. Läs mer om projektet >>

Mottagare av 2021 års forskningsanslag
Maria Hägglund, docent i hälsoinformatik och lektor i implementeringsforskning vid Uppsala universitet & Akademiska sjukhuset. Läs mer om projektet och Maria Hägglund >>